Trang Thu (Savoury Days)

Thực phẩm Blogger

Việt Nam (Hanoi) Tiếng Việt Nữ  
Hình ảnh Công khai   


3 năm
Blog với công thức nấu ăn và hình ảnh của các món ăn.... Thêm thông tin
SMB
17k2k333310k
 

Nhận thức tập thể về Trang
     
Nhận thức toàn cầu

Thông báo:

33%
1
Nói về sự thật và tin tức.
1
Thông báo về Sự kiện (Lễ hội, triển lãm, vv).

Giải trí:

33%
1
Làm tôi sao lãng
1
Làm tôi thấy thích thú

Giáo dục:

33%
1
Cho thấy làm một điều gì đó như thế nào.
1
Kể về nơi bạn có thể học hỏi hoặc được đào tạo.

Suy ngẫm:

0%
0
Suy nghĩ, đưa ra ý tưởng và xem xét điều đó ở nơi công cộng.
0
Thể hiện những kinh nghiệm, ý kiến và giá trị của họ.

Thiết lập xu hướng:

0%
0
Nói về điều cuối cùng mà anh/cô ấy đã nhìn thấy hoặc là thời trang.
0
Cho thấy những gì anh/cô ấy mua hoặc sử dụng.

Hỗ trợ:

0%
0
Đưa ra lời khuyên.
0
Công bố nguồn lực thực tế (cá nhân, làm việc, vv).
 
 
|

Bloggers - Influencers

Khám phá bản thân!

Bạn có muốn biết cấp bậc phương tiện truyền thông đại chúng của bạn? Bạn có muốn gặp gỡ những người mới từ lĩnh vực của bạn có cùng sở thích? Bạn có muốn tìm cơ hội việc làm mới? Bây giờ bạn có thể. Thật dễ dàng và sẽ không mất nhiều thời gian. Tại sao bạn không đăng ký? Miễn phí!

Hồ sơ tương tự như Trang

Trang không có trong Market của chúng tôi nhưng bạn có thể đăng ký làm nhà thầu (Nhãn hiệu, Thương mại, Cơ quan, ...) trong ShowMB, để tìm kiếm các hồ sơ tương tự và gửi một đề nghị công việc công việc trên một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hồ sơ tương tự như Trang:

Nguyễn  Ngọc Bích ( BigBi) Long  Nguyễn (LongLong) Pedr   Finn (Vietnam Food Safari) 

Đăng ký như một nhà thầu