Linh Đặng Ngọc (Kokotaru)

Thực phẩm Blogger

Việt Nam (Ho Chi Minh City) Tiếng Việt Nữ  
Hình ảnh Công khai   


6+ tháng
Không gian để chia sẻ hình ảnh của công thức nấu ăn ngon.... Thêm thông tin
SMB
106k
 

Nhận thức tập thể về Linh
     
Nhận thức toàn cầu

Giải trí:

33%
1
Làm tôi thấy thích thú
1
Làm tôi sao lãng

Giáo dục:

33%
1
Kể về nơi bạn có thể học hỏi hoặc được đào tạo.
1
Cho thấy làm một điều gì đó như thế nào.

Thông báo:

33%
1
Thông báo về Sự kiện (Lễ hội, triển lãm, vv).
1
Nói về sự thật và tin tức.

Suy ngẫm:

0%
0
Suy nghĩ, đưa ra ý tưởng và xem xét điều đó ở nơi công cộng.
0
Thể hiện những kinh nghiệm, ý kiến và giá trị của họ.

Thiết lập xu hướng:

0%
0
Nói về điều cuối cùng mà anh/cô ấy đã nhìn thấy hoặc là thời trang.
0
Cho thấy những gì anh/cô ấy mua hoặc sử dụng.

Hỗ trợ:

0%
0
Đưa ra lời khuyên.
0
Công bố nguồn lực thực tế (cá nhân, làm việc, vv).
 
 
|

Bloggers - Influencers

Khám phá bản thân!

Bạn có muốn biết cấp bậc phương tiện truyền thông đại chúng của bạn? Bạn có muốn gặp gỡ những người mới từ lĩnh vực của bạn có cùng sở thích? Bạn có muốn tìm cơ hội việc làm mới? Bây giờ bạn có thể. Thật dễ dàng và sẽ không mất nhiều thời gian. Tại sao bạn không đăng ký? Miễn phí!

Hồ sơ tương tự như Linh

Linh không có trong Market của chúng tôi nhưng bạn có thể đăng ký làm nhà thầu (Nhãn hiệu, Thương mại, Cơ quan, ...) trong ShowMB, để tìm kiếm các hồ sơ tương tự và gửi một đề nghị công việc công việc trên một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hồ sơ tương tự như Linh:

Rosie  Nguyen Dao (_rosesfitness_) Nguyễn  Ngọc Bích ( BigBi) Long  Nguyễn (LongLong) 

Đăng ký như một nhà thầu