Hung Ho Sy (Vinacode)

Vinacode- Lap trinh va cuoc song

Việt Nam (Ho Chi Minh City) Tiếng Việt Nam  
Hình ảnh Công khai   


6+ tháng
Tập hợp những bài viết liên quan đến Lập trình & Cuộc sống... Thêm thông tin

nhà xuất bản nội dung củaInternet    nhà xuất bản nội dung củaHoặc emarketing marketing  

SMB
47k
 

Nhận thức tập thể về Hung
     
Nhận thức toàn cầu

Hỗ trợ:

50%
2
Công bố nguồn lực thực tế (cá nhân, làm việc, vv).
1
Đưa ra lời khuyên.

Thông báo:

33%
1
Thông báo về Sự kiện (Lễ hội, triển lãm, vv).
1
Nói về sự thật và tin tức.

Giải trí:

17%
1
Làm tôi sao lãng
0
Làm tôi thấy thích thú

Suy ngẫm:

0%
0
Suy nghĩ, đưa ra ý tưởng và xem xét điều đó ở nơi công cộng.
0
Thể hiện những kinh nghiệm, ý kiến và giá trị của họ.

Thiết lập xu hướng:

0%
0
Nói về điều cuối cùng mà anh/cô ấy đã nhìn thấy hoặc là thời trang.
0
Cho thấy những gì anh/cô ấy mua hoặc sử dụng.

Giáo dục:

0%
0
Cho thấy làm một điều gì đó như thế nào.
0
Kể về nơi bạn có thể học hỏi hoặc được đào tạo.
 
 
|

Bloggers - Influencers

Khám phá bản thân!

Bạn có muốn biết cấp bậc phương tiện truyền thông đại chúng của bạn? Bạn có muốn gặp gỡ những người mới từ lĩnh vực của bạn có cùng sở thích? Bạn có muốn tìm cơ hội việc làm mới? Bây giờ bạn có thể. Thật dễ dàng và sẽ không mất nhiều thời gian. Tại sao bạn không đăng ký? Miễn phí!

Hồ sơ tương tự như Hung

Hung không có trong Market của chúng tôi nhưng bạn có thể đăng ký làm nhà thầu (Nhãn hiệu, Thương mại, Cơ quan, ...) trong ShowMB, để tìm kiếm các hồ sơ tương tự và gửi một đề nghị công việc công việc trên một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Hồ sơ tương tự như Hung:

Rosie  Nguyen Dao (_rosesfitness_) Long  Nguyễn (LongLong) Nguyễn  Ngọc Bích ( BigBi) 

Đăng ký như một nhà thầu